Onderwijs

gericht op

de toekomst

Ontmoet

Ontdek

Ontwikkel

Ontmoet, ontdek, ontwikkel

Welkom bij openbare basisschool Flevosprong. Hier vind je informatie over onze school, het onderwijs en de activiteiten. Kinderen ontmoeten elkaar, ontdekken en ontwikkelen zich hier. Kijk gerust rond op deze site en ervaar onze school.

Continurooster vanaf 1 januari 2018, 5 gelijke dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op openbare basisschool Flevosprong

Onderbouw: groep 1/2/3

De groepen 1, 2 (dit zijn de kleutergroepen) en groep 3 vormen onze onderbouw.  De kleuters ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs en bereiden zich zo voor op groep 3. Vanaf groep 1 starten we al met Engels. In groep 3 begint het ‘echte’ werk, waarin de kinderen leren lezen, letters schrijven en rekenen.

Middenbouw: groep 4/5/6

Onze middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. De middenbouw ontwikkelt zich verder op vakken rekenen, taal, (technisch) lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast is er uiteraard ook aandacht voor handvaardigheid, muziek en gym. Vanaf groep 5 doen we mee met de sporttornooien van Dronten en gaan we met op schoolkamp.

Bovenbouw: groep 7/8

De leerlingen worden in onze bovenbouw verder voorbereid op de middelbare school. In groep 7 beginnen we met plannen met een agenda. Groep 8 maakt de Eindtoets en sluit de schoolperiode af met een musical en een vierdaags kamp. Een spannende tijd die wij voor de kinderen zo prettig en rustig mogelijk laten verlopen.