Openbare basisschool Flevosprong

 De Flevosprong is gevestigd aan de Barrage in de gemeente Dronten.  

 De Flevosprong is één van de 8 basisscholen in de gemeente Dronten, die deel  uitmaken van SPILbasisscholen.

 

 

 

 

Kernbegrippen van ons onderwijs zijn:

  • Kwaliteit
  • Zorg
  • Veilige school
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken

Vanaf schooljaar 2009 - 2010 werkt de school nauw samen met de Kinderopvang Dronten, o.a met

  • Peuterspeelzaal
  • Buitenschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang

4 december 2015 Sintfeest de foto's  3 december 2015 Rommelpieten De rommelpieten